SALAM 1 MALAYSIA.....KEARAH SAMPAH SIFAR…MURID DILARANG MEMBAWA JAJAN / MAKANAN RINGAN KESEKOLAH

07 April 2010
SEKOLAH AGAMA TAMAN SAYONG PINANG, KOTA TINGGI, JOHOR.

MISI: " ISLAM SEBAGAI CARA HIDUP "

VISI:
"Menjadikan Sekolah Agama Taman Sayong Pinang, Kota Tinggi, Johor sebagai satu agensi sosial terunggul melalui usaha dan aktiviti berterusan serta menyeluruh dalam pembentukan individu yang sentiasa berpegang teguh kepada ajaran islam seluruhnya bagi melahirkan sebuah masyarakat yang berketerampilan, harmoni, dinamik, cergas, cerdas, berdaya saing, bersatu-padu, berakhlak mulia dan memiliki jati diri unggul sebagai pemangkin kepada kesejahteraan ummah dan negara."